Utleie/kontrakter

Utleiemodulen benyttes for å ivareta selskapets utleieforpliktelser og utleiekontrakter. Modulen gir informasjon om leieobjekt, pris, varighet, regulering, oppsigelse etc. Den sørger for at rett faktura når frem til rett kunde til rett tid og med riktig pris. All informasjon knyttes til plantegningene i modulen for arealforvaltning.
Plania AS  I  Forusbeen 78  I  Postboks 273  I  4066 Stavanger  I  Tel: 51 95 90 90 I  Fax: 51 95 90 91  I  Mail: post@plania.no